Routine Outcome Monitoring (ROM)

Routine Outcome Monitoring (ROM) is het regelmatig inzetten van vragenlijsten gedurende de behandeling om de effectiviteit van de behandeling te monitoren. Op verschillende momenten gedurende de behandeling, wordt de cliënt gevraagd (digitaal) een vragenlijst in te vullen. Het doel is om de ernst van de klachten, eventuele voor- of achteruitgang in de klachten, het functioneren en de kwaliteit van leven van de cliënt in beeld te brengen en de tevredenheid van cliënten te toetsen.

Bij een kortdurende behandeling wordt een meting gedaan bij start en afsluiting. Bij langdurende behandelingen vinden ook tussentijdse metingen plaats. Op basis van de metingen bespreken we of de behandeling het gewenste effect heeft of dat deze bijgestuurd moet worden. Alle GGZ instellingen zijn verplicht te 'ROM'en', maar cliënten zijn niet verplicht om ROM-vragenlijsten in te vullen. Om het proces van de behandeling goed te kunnen volgen, is het erg prettig wanneer u dit wel doet. Mocht u dit desondanks niet willen, geef dit dan aan bij de intake.

In de praktijk worden bij kinderen tot 12 jaar de ouders gevraagd om de vragenlijst in te vullen. Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar, vullen zowel het kind als de ouders een vragenlijst in. Boven de 16 jaar, vult de cliënt de vragenlijst zelf in.