Ouders/verzorgers

Wanneer u uw kind aanmeldt, dan zal het eerste gesprek bij voorkeur samen met uw kind plaatsvinden. Alleen in overleg kan hiervan afgeweken worden. Voor kinderen vanaf 16 jaar, is het wettelijk mogelijk om zich zelfstandig aan te melden en is het niet verplicht ouders/verzorgers te betrekken in de behandeling. Het heeft, zeker wanneer jongeren nog thuis wonen, wel de voorkeur om ouders/verzorgers bij de behandeling te betrekken.

Om optimale resultaten te bereiken, is het bij de behandeling van kinderen en jongeren van groot belang dat de ouders/verzorgers tevens onderdeel zijn van de behandeling. Om die reden wordt naast individuele therapie voor uw kind, altijd ouderbegeleiding ingezet. Soms kan het in een behandeling ingewikkeld zijn voor het kind, de ouders en/of de behandelaar, wanneer de individuele therapie en ouderbegeleiding door dezelfde behandelaar wordt uitgevoerd. Mocht dit het geval zijn, dan kan in overleg, een collegabehandelaar ingeschakeld worden. Daarnaast kan het soms zinvol zijn om andere gezinsleden en/of school bij de behandeling te betrekken. Dit gebeurt altijd in onderling overleg en informatie over uw kind wordt niet zonder overleg met derden gedeeld.

U en de jeugdige hebben recht op privacy. Of de jeugdige nu thuis woont, bij pleegouders of in een instelling. Niemand mag informatie over u of de jeugdige zomaar delen of in een dossier opnemen. Wilt u weten wat wel en niet mag? Meer informatie vindt u hier